Disputationer Disputation: Jasmin Hassan

2024-05-31 13:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg 4Y, Alfred Nobels Allé 8

Delineating cell types and toxicity in human ovaries from birth to sexual maturity

Huvudhandledare

Senior Lecturer, Pauliina Damdimopoulou, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Prof. Kirsi Jahnukainen, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

University of Helsinki and 
Helsinki University Hospital
Department of Pediatrics

Dr. Marjut Otala, PhD
University of Helsinki
Faculty of Medicine
Enheten för obstetrik och Gynekologi

Dr. Julius Hreinsson, PhD
Göteborgs Universitet
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Enheten för obstetrik och gynekologi

Fakultetsopponent

Dr. Stine Gry Kristensen, PhD
University Hospital of Copenhagen
Institutionen för Gynekologi
Enheten för Fertility and Births

Betygsnämnd

Docent Ivan Nalvarte, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS
Enheten för neurogeriatrik

Docent Mats Hellström, PhD
Göteborgs Universitet
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Enheten för obstetrik och gynekologi

Ass. Prof. Masoud Zamani Esteki, PhD
University of Maastricht
Laboratory of Cellular Genomic Medicine 
Enheten för Clinical Genetics

Kontakt

Jasmin Hassan Doktorand-L