Disputationer Disputation Isabella Gripe

2023-06-09 10:00 Add to iCal
Campus Solna Petrénsalen, Nobelsväg 12B

Titel: Cannabis use in adolescence: Studies of trends, correlates and adverse mental health consequences

Huvudhandledare 

Professor Mats Ramstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Docent Anna-Karin Danielsson, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholm universitet

Opponent 

Senior forskare Anne Line Bretteville-Jensen, Norwegian Institute of Public Health

Betygsnämnd 

Docent Mats Anderberg, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet 

Docent Ylva Brännström Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet

Docent Charlotte Borg Skoglund, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Kontakt

Isabella Tani Gripe Anknuten till Forskning