Disputationer Disputation - Irene Eriksson

2019-09-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:04 Torsten N Wiesel, Solnavägen 30

Introduction of New Medicines in Sweden

Huvudhandledare:

Björn Wettermark, Associate Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi

Opponent:

Peter Mol, Assistant Professor
University of Groningen, Faculty of Medical Sciences, Division of Clinical Pharmacy and Pharmacology

Bihandledare:

Mia von Euler, Associate Professor
Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education,Södersjukhuset

Rickard Malmström, Associate Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi

Brian Godman, Professor
University of Strathclyde, Faculty of Science, Strathclyde Institute of Pharmacy and, Biomedical Sciences
 

Betygsnämnd:

Anders Svenningsson, Professor
Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences,, Danderyd Hospital

Nils Wilking, Associate Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Lars Lööf, Senior Professor
Uppsala University, Centre for Clinical Research, Region Västmanland, Drug and Therapeutics Committee