Disputationer Disputation Irem Undeger

2022-12-09 14:30 Add to iCal
Campus Solna Nobelsväg 9, Avdelningen för psykologi, Stora konferensrummet och online

Titel: It's the intention that matters: Neural representations of learning from intentional harm in social interactions

Huvudhandledare

Professor Andreas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Fredrik Åhs, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet 

Docent Armita Golkar, Psykologiska institutionen, Stockholm universitet 

Opponent

PhD Joseph Dunsmoor, Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, University of Texas 

Betygsnämnd

Lektor Erika Jonsson Laukka, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Docent Janina Seubert, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet

Docent Arvid Erlandsson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköping universitet

Kontakt

Irem Ündeger