Disputationer Disputation: Ioana Ghiga

2023-09-04 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom

Välkommen till Ioana Ghigas disputation.

Avhandlingens titel: Exploring barriers and enablers to the implementation of feasible interventions that address antibiotic resistance in Romania.

Huvudhandledare:
Anna Machowska, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Cecilia Stålsby Lundborg, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Emma Pitchforth, Department of Health and Community Sciences, University of Exeter Medical School, Exeter, UK

Opponent:
Björn Wettermark, Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:
Mats Målqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet
Sofia Kälvemark Sporrong,  Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet
Jette Möller, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Delta online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61331523584?pwd=eGh5TlRCby9xTVpmQmZ6R2Y2OXVKQT09 (passcode: 149660)

Kontakt

Ioana Ghiga