Disputationer Disputation: Ineke Samson

2022-11-17 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4V, Alfred Nobels Allé 8. Även via Zoom.

Stuttering in young females and males

Deltagande via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/64321307728

Huvudhandledare

Professor Ellika Schalling
Uppsala universitet
Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap,
Logopedi
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC,
Enheten för logopedi

Bihandledare

Docent Elisabeth Lindström
Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi,
Logopedi

Professor Agneta Herlitz
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS),
Psykologi

Fil dr. Anders Sand
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för logopedi

Fakultetsopponent

Professor Courtney Byrd
University of Texas at Austin
Department of Speech, Language and Hearing Sciences

Betygsnämnd

Docent Inger Lundeborg Hammarström
Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK)

Docent Kristina Klintö
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektion IV
Logopedi, foniatri och audiologi

Docent Jens Högström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CSN)
Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum