Disputationer Disputation: Ilias Tzelepis

2022-02-25 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Klareskog NBU1:02

Regulation of MYC transcription in 3D: Implications for tumor development

Opponent

Docent Ragnhild Eskeland, Oslo University, Institute of Basic Medical Sciences

Betygsnämnd

Professor Richard Rosenquist Brandell, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Docent Anita Öst, Linköpings universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Professor Ann-Kristin Östlund Farrants, Stockholms universitet, institutionen för molekylär biovetenskap

Handledare

Huvudhandledare

Docent Anita Göndör, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Barbara Scholz, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Galina Selivanova, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Välkommen!