Disputationer Disputation: Idun Holmdahl

2023-12-15 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh, S2:02, Eugeniavägen 27, Norrbacka

Titel: "Factors Associated with Preschool Wheeze Developing into School-age Asthma."

Huvudhandledare

Jon Konradsen, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för klinisk pediatrik, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Cilla Söderhäll, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för klinisk pediatrik, Karolinska Institutet.

Anna Asarnoj, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för klinisk pediatrik, Karolinska Institutet.

Marianne van Hage, professor, Institutionen för medicin Solna, Avdelningen för immunologi och allergi, Karolinska Institutet.

Magnus P. Borres, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för klinisk pediatrik, Uppsala universitet.

Opponent

James E. Gern, professor, Department of Pediatrics, Division of Allergy, Immunology and Rheumatology, University of Wisconsin-Madison. 

Betygsnämnd

Björn Fischler, adjungerad professor, Institutionen för CLINTEC, Avdelningen för pediatrik, Karolinska Institutet.

Lennart Nilsson, adjungerad professor, Institutionen för biomedicinsk och klinisk vetenskap, Avdelningen för inflammation och infektion, Linköpings universitetssjukhus.

Ellen Tufvesson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för luftvägsmedicin, allergologi och palliativ medicin. Lunds universitet.
 

Kontakt

Idun Holmdahl Doktorand