Disputationer Disputation Ida Friberger

2023-12-06 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Klareskog lecture hall, U1:02 (N-huset), Gävlegatan 55, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Titel: Optimization of in vivo cell tracking methods with long-lived radionuclides for PET imaging

Huvudhandledare

Biträdande Professor Thuy Tran, Institutionen för Onkologi och patologi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Institutionen för radiofarmaci, Karolinska Universitetssjukhuset

Bihandledare

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Institutionen för neuroradiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Biträdande Professor Mattias Carlsten, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Centrum för cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset

Opponent

Docent Olof Eriksson, Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet

Betygsnämnd

Biträdande Professor Diana Spiegelberg, Institutionen för kirurgisk vetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, patologi och genetik, Uppsala universitet

Professor Naga Vara Kishore Pillarsetty, Institutionen för radiologi, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Professor Moustapha Hassan, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Kontakt

Ida Friberger Doktorand