Disputationer Disputation - Ida Belo

2024-06-14 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Lars Klareskog, N-huset (Thoraxhuset), NB:U102.

Fibrotic lung disease: early signs, treatment and outcomes.

Författare:

Ida Belo
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för Lungmedicin.

Huvudhandledare:

Magnus Sköld, Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Opponent: 

Professor Are Martin Holm
University of Oslo, Institute of Clinical Medicine, Dept of Respiratory Medicine, Oslo.

Bihandledare:

Professor Marjukka Myllärniemi 
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Dept of Pulmonary Medicine, Helsingfors.

Professor Giovanni Ferrara
University of Alberta,  Dept of Medicine, Div of Pulmonary Medicine, Edmonton.

Betygsnämnd: 

Docent Andreas Palm
Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.

Docent Annelie Behndig
Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Professor Kjell Larsson
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin.