Disputationer Disputation Hugo Wallén

2022-12-09 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: Exposure-based therapy for irritable bowel syndrome - effectiveness and cost-effectiveness

Huvudhandledare 

MD PhD Perjohan Lindfors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

MD PhD Cecilia Svanborg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Lance McCracken, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 

Betygsnämnd

Adjungerad professor Susanna Walter, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping universitet 

PhD Erik Olsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

PhD Henry Nylin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 

Kontakt

Hugo Wallén Postdoktorala Studier