Disputationer Disputation: Hua Chen

2022-11-18 10:00 Add to iCal
Campus Solna David i Widerströmska huset och på Zoom

Titel: Bereavement and risks of cardiovascular diseases and mortality

Huvudhandledare:
Krisztina László, Docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Yvonne Forsell, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Tomas Hemmingsson, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet
Mikael Rostila, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet

Opponent
Professor Anette Alvariza, Department of Health Care Sciences, Marie Cederschiöld University

Betygsnämnd
Per Wändell, professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Linda Magnusson Hanson, docent, Psykolgiska Institutionen, Stockholms Universitet
Lauree Tilton-Weaver, professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Ordförande
Jette Möller, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

 

Delta online via Zoom. (kod: HuaChen)

Kontakt

Hua Chen