Disputationer Disputation Henrik Sjöström

2020-06-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:13 Marc Bygdeman-salen

Titel: Magnetic resonance imaging techniques for diagnostics in Parkinson's disease and atypical parkinsonism

Huvudhandledare

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Dr. Tobias Granberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Eric Westman, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Stéphane Lehéricy, Center for NeuroImaging Research - CENIR, Sorbonne Université

Betygsnämnd

Docent Magnus Kaijser, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Docent Shala Berntsson, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet

Docent Stefan Skare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till Zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/66775892486

Kontakt

Henrik Sjöström Anknuten till Forskning