Disputationer Disputation - Henrik Benoni

2022-12-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Richard Dollsalen, Eugeniahemmet, Maria Aspmans gata 18A.

Cancer after solid organ transplantation – incidence, risk factors, and survival.

Huvudhandledare:

Professor, Karin Ekström Smedby MD, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Professor Per Lindnér MD, PhD
Göteborg University, Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, Department of Surgery.

Betygsnämnd:

Professor Jonas Björk
Lund University, Department of Laboratory Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine.

Professor, Annette Bruchfeld
Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Diagnostics and Specialist Medicine.

Associate Professor Lars Wennberg MD, PhD
Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Transplantation.

Bihandledare:

Professor Anders Ekbom MD, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Associate Professor Sandra Eloranta PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi..

Vivan Hellström MD, PhD
Uppsala University, Department of Surgical Sciences, Section of Transplantation Surgery.