Disputationer Disputation Henric Rydén

2020-09-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Eugeniavägen 39

Titel: Acquisition Strategies for Fat/Water Separated MRI

Huvudhandledare

Docent Stefan Skare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Bihandledare

Dr. Johan Berglund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Enrico Avventi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Dr. Holger Eggers, Philips Research Laboratory

Betygsnämnd

Professor Lars Erik Olsson, Institutionen för translationell medicin, Lunds Universitet

Docent Anders Garpebring, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet

Dr. Andreas Sigfridsson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Disputationen kommer att hållas på engelska. 

Delta digitalt

Registrera dig på denna länk innan disputationen för att kunna delta via zoom:

https://ki-se.zoom.us/meeting/register/u5Esde2oqzwuHtYxdJRC8UCqobnx0GAFKVyJ

Kontakt

Henric Rydén Anknuten till Forskning