Disputationer Disputation Helena Petersen

2020-11-24 13:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Stress and sleep: prevalence, vulnerability and day-today variation

Huvudhandledare 

Professor Torbjörn Åkerstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Professor Göran Kecklund, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet 

Professor John Axelsson, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Opponent 

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd

Docent Christian Benedict, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Docent Aila Collins, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Peter Johansson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Kontakt