Disputationer Disputation Hassan Alkharaan

2021-06-08 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg 9Q, Alfred Nobels allé 8, plan 9/Zoom
Hassan Alkharaan
Hassan Alkharaan Foto: N/A

Titel: Studies on Molecular and Immune Signatures for Detection of Pancreatic Cancer and COVID-19

Huvudhandledare:

Prof. Margaret Sällberg Chen

Karolinska Institutet

Institutionen för odontologi

Enheten för oral diagnostik och rehabilitering 

Bihandledare:

Prof. Marco Del Chiaro

University of Colorado, USA

Anschutz Medical Campus

Division of Surgical Oncology

 

Assoc. Prof. Leif Jansson

Karolinska Institutet

Institutionen för odontologi

Enheten för orala sjukdomar

 

Dr. Haleh Davanian

Karolinska Institutet

Institutionen för odontologi

Enheten för oral diagnostik och rehabilitering 

Opponent:

Prof. Li Jian Jin

University of Hong Kong

Department of Clinical Dental Science

Division of Periodontology & Implant Dentistry

Betygsnämnd:

Prof. Christina Giske

Karolinska Institutet

Institutionen för laboratoriemedicin

Enheten för klinisk mikrobiologi

 

Assoc. Prof. Velmurugesan Arulampalam

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 

 

Prof. Per Alstergren

Malmö universitet

Odontologiska fakulteten

Enheten för orofacial smärta och käkfunktion 

Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/68265088628?pwd=NkdDay9jTEJzL1F3TWUvMjdGdjNRZz09

 

Kontakt

Heli Vänskä Samordnare
08-524 868 32