Disputationer Disputation: Harpa Sif Eyjólfsdóttir

2021-05-24 13:00 Add to iCal
Online Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9

Välkommen till Harpa Sif Eyjólfsdóttirs disputation måndagen den 24 maj 2021 kl. 13:00 i Biomedicum. Du kan även delta vid mötet via Zoom.

Titel

"Unequal tracks? Studies on work, retirement and health"

Författare

Harpa Sif Eyjólfsdóttir, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Opponent

Cécile RL Boot, Amsterdam UMC, VU University of Amsterdam, Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, Nederländerna

Huvudhandledare

Carin Lennartsson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Bihandledare

Neda Agahi, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Betygsnämnd

Lotta Delve, Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Maria Albin, Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin, enheten för arbetsmedicin

Petra Von Heideken Wågert, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för fysioterapi

Ordförande

Johan Fastbom, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Kontakt

Harpa Sif Eyjólfsdóttir Anknuten till Forskning