Disputationer Disputation: Hanna Wijk, MCC

2020-03-06 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg de Verdiersalen, Alfred Nobels allé 10, Huddinge

Titel på avhandling: "Educational leadership in physicians´ specialist training - programme directors´ experiences"

Huvudhandledare
Jonas Nordquist, Medical Case Centre, Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare
Sari Ponzer, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Charlotte Ringsted, Aarhus university

Kontakt

Hanna Wijk Anknuten till Forskning