Disputationer Disputation Hanna Ribbing Wilén

2022-04-08 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Ihre (hiss P, plan 0) alt. Zoom

Fecal Immunochemical Test in colorectal cancer screening -impact of screening strategy and gender on colonoscopy findings, missed lesions and costs

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoomlänk

Opponent
Professor Michal Kaminski, Maria-Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warsawa, Polen

Betygsnämnd
Docent Birger Pålsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Docent Annika Sjövall, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Professor Ola Bratt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin

Handledare
Johannes Blom, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Deborah Saraste, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Folke Hammarqvist, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Kontakt

Hanna Ribbing Wilén Anknuten till Forskning