Disputationer Disputation: Hanna Johansson

2020-10-23 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, H2 Grön samt Zoom

Titel: Balance and Gait in Parkinson’s Disease: from Perceptions to Performance

Huvudhandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Urban Ekman, med.dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för klinisk geriatrik

Breiffni Leavy, med.dr, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Per Svenningsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Opponent

Alice Nieuwboer, professor, Katholieke Universiteit Leuven, Department of Rehabilitation Sciences, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation

Betygsnämnd

Maria Ekblom, docent, GIH, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Erika Jonsson Laukka, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center 

Jan Lexell, professor, Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper 

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/63239568031?pwd=cnZqVkJ5dlhvK282elNJRzR6SkZJUT09

Kontakt