Disputationer Disputation: Håkan Uvhagen

2019-10-21 13:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Håkan Uvhagens disputation den 21 oktober 2019.

Titel

"Make it happen and make it matter : implementation and impact of primary healthcare-academia partnerships"

Författare

Håkan Uvhagen, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical Management Centre

Huvudhandledare

Mia von Knorring, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical Management Centre

Bihandledare

Johan Hansson, Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Henna Hasson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical Management Centre

Opponent

Andrea Eriksson, KTH, Kemi, bioteknologi och hälsa, Medicinteknik och hälsosystem, ergonomi

Betygsnämnd

Lotta Dellve, Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Christina Björklund, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Johan Thor, Jönköpings universitet, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontakt

Håkan Uvhagen Anknuten till Forskning