Disputationer Disputation Hajer Jasim

2020-05-29 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg 4U, Alfred Nobels allé 8

Välkommen till Hajer Jasims disputation den 29 maj 2020 kl. 09:00 i sal 4U, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge. Det går även att delta online via Zoom eller telefon.

Delta online

Via länk:  https://ki-se.zoom.us/j/62990961106

Delta via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings 

iOS eller Androidapp. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att 

ange mötets ID-nummer: 629 9096 1106

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer 

och därefter knappa in mötets ID-nummer 629 9096 1106 när du uppmanas göra det. 

  • +46 8 5053 9728 Sweden
  • +46 8 4468 2488 Sweden
  • +46 8 5050 0828 Sweden
  • +46 8 5050 0829 Sweden
  • +46 8 5052 0017 Sweden

Mötes-ID: 629 9096 1106

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land 

du befinner dig i på länken https://ki-se.zoom.us/u/cer46MKOlP

Hajer Jasim

Titel på avhandlingen

Salivary biomarkers in chronic muscle pain

Författare

Hajer Jasim, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Huvudhandledare

Malin Ernberg, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Bihandledare

Bijar Ghafouri, Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Britt Hedenberg-Magnusson, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi och Eastmaninstitutet, Stockholm

Jochen Schwenk, Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för proteinvetenskap

Opponent

Mads Werner, Rigshospitalet Köpenhamns universitetssjukhus

Betygsnämnd

EwaCarin Ekberg, Malmö universitet, Odontologiska fakulteten

Lars Ståhle, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

Margaret Sällberg Chen, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Disputationen är på svenska.

Kontakt

E-post: hajer.jasim@ki.se, Telefon: 08-524 880 42

Kontakt

Heli Vänskä Samordnare
08-524 868 32