Disputationer Disputation Gustaf Brander

2019-11-15 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, våning 2, Solna

Titel: Risk Factors and Health Consequences of Obsessive-Compulsive and Chronic Tic Disorders

Huvudhandledare:

David Mataix-Cols, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Henrik Larsson, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatisitk, Karolinska Institutet

Christian Rück, PhD MD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Eva Serlachius, PhD MD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Mina Rosenqvist, PhD, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatisitk, Karolinska Institutet

Opponent:

Gerald Nestadt, professor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins Medicine

Betygsnämnd:

Laura Korhonen, professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Fotis Papadopoulos, PhD, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Jette Möller, PhD, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Gustaf Brander Anknuten till Forskning