Disputationer Disputation: Gunilla Lööf

2019-05-17 13:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten N Wiesel (J3:04), Karolinska University Hospital, Solna

Web-based learning design in paediatric perioperative care: the importance of including an educational framework and children’s own perspectives

Författare

Gunilla Lööf, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Charlotte Silén, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Nina Andersson-Papadogiannakis, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Per-Arne Lönnqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Opponent

Sanna Salanterä, University of Turku, Department of Nursing Science, Finland

Betygsnämnd

Mats Eriksson, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Staffan Selander, Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Peter Frykholm, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

Kontakt

Gunilla Lööf Anknuten till Forskning