Disputationer Disputation - Glykeria Karadimou

2020-09-04 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom Webinar- Centrum för Molekylär Medicins Föreläsningssal L8:00

Bridging innate and adaptive immunity in cardiovascular disease

Zoom Webinar:

https://ki-se.zoom.us/j/69940716777?pwd=T3g0N1BwbmF0T21HT3dsQmx6T0VGdz09

Passcode: 641894

Huvudhandledare:

Docent Gabrielle Paulsson-Berne
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Cardiovascular Medicine

Fakultetsopponent:

Docent Karin Tran Lundmark
Lund University, Department of Experimental Medical Science, Division of Vessel wall biology

Bihandledare:

Professor Magnus Bäck
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Translational Cardiology

Senior Researcher Lasse Folkersen
Danish Ministry of Health, National Genome Center, Division of Bioinformatics

Betygsnämnd:

Docent Daniel Andersson
Karolinska Institutet, Department of Pharmacology and Physiology, Division of Heart and Vascular Theme

Professor Helena Erlandsson Harris
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna,Division of Rheumatology

Assistant Professor Marcel den Hoed
Uppsala University, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Division of Medical genetics and genomics