Disputationer Disputation - Giulia Ferrannini

2023-04-21 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Torsten Gordh, Norrbacka, S2:02

Dysglycaemia and cardiovascular disease. Aspects on screening, management, and prognosis

Författare:

Giulia Ferrannini
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för Kardiologi.

Huvudhandledare:

Associate professor Linda Garcia Mellbin
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Opponent:

Professor DMSc, Chief Physician Peter Haulund Gaede
University of Southern Denmark, Department of Cardiology and Endocrinology Næstved, Slagelse and Ringsted Hospitals.

Bihandledare:

Professor Lars Rydén
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Professor Anna Norhammar
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Viveca Gyberg MD PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Betygsnämnd:

Professor Mikael Rydén
Karolinska Institutet, Department of Medicine H7 Endocrinology and Diabetes.

Associate Professor Nina Johnston
Uppsala Clinical Research Center Uppsala University.

Associate Professor Sofia Carlsson
Karolinska Institutet,  Department for Environmental Medicine.