Disputationer Disputation: Gita Rajan

2021-06-22 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, D2 och via Zoom

Titel: Sexual violence - epidemiology, treatment and access to health care

Huvudhandledare

Axel C Carlsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård

Bihandledare

Carl Göran Swedin, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Per Wändell, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård

Opponent

Grete Dyb, professor, University of Oslo, Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, Section for Trauma, catastrophes and forced migration - children and youths

Betygsnämnd

Eva Henje, docent, Umeå universitet, institutionen för klinisk vetenskap

Gun Heimer, professor, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnorfrid

Lars Agréus, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/66845325493

Kontakt

Gita Rajan

Postdoktorala studier