Disputationer Disputation: Giacomo Dentoni

2021-06-09 10:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Kerstin Hagenfeldtsalen J3:14, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och via Zoom

Titel: Mitochondria-Endoplasmic Reticulum contacts in neuronal cells: From physiology to therapeutics

Huvudhandledare

Maria Ankarcrona, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Mia Lindeskog, docent, Uppsala Universitet, institutionen för neurovetenskap

Sandrine Pouvreau, Dr, University of Bordeaux, INSERM, Neurocentre Magendie

Opponent

Josepf Kittler, professor, University College London, Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, Division of Biosciences

Betygsnämnd

Lennart Brodin, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Henrietta Nielsen, docent, Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik

Anna Wredenberg, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Zoom

Deltagande visa Zoom rekommenderas. Välkommen!

https://ki-se.zoom.us/j/66091613149

Kontakt