Disputationer Disputation: Gabriel Dumitrescu

2020-11-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B 64. Samt via Zoom

Coagulation in liver failure. The role of thromboelastometry and fibrinogen

Disputationen kan också följas via ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/63776753103

 

Huvudhandledare

Professor, Jan Wernerman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

MD PhD, Anna Januszkiewicz
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Docent, Anna Ågren
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Klinisk kemi och koagulation

MD PhD, Maria Magnusson
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC,
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Docent Ulf Schött
Lunds Universitet
Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper
Anestesiologi och intensivvård

Betygsnämnd

Professor, Annika Bergquist
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Gastroenterologi och reumatologi

Professor emeritus, Christer Svensén
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning

Docent, Sofia Ramström
Örebro Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Biomedicin

Kontakt

Gabriel Dumitrescu Anknuten till Forskning