Disputationer Disputation: Gabriel Afram

2019-05-28 9:00 - 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:87, plan 8

Titel: Clinical Aspects of chronic graft-versus-host disease

Disputation: Gabriel Afram, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Datum: 28 maj 2019

Tid: 09:00

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:87, plan 8

Huvudhandledare: Hans Hägglund, Institutionen för medicin, Huddinge, KI, Uppsala universitet

Bihandledare: Katarina Le Blanc, Institutionen för laboratoriemedicin, KI

Bihandledare: Karin Garming-Legert, Institutionen för odontologi, KI

Opponent : Tobias Gede-Dahl

Dokument