Disputationer Disputation Fredrik Ståhl

2023-10-20 9:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Leksell (A6:04), Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniavägen 3

Titel: Dual-energy imaging in stroke: Feasibility of dual-layer detector cone-beam computed tomography

Huvudhandledare 

Docent Anna Falk Delgado, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Dr Gavin Poludniowski, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet 

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Docent Johan Wassélius, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 

Betygsnämnd 

Docent Elias Johansson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet 

Docent Mischa Woisetschläger, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping universitet

Professor Magnus Båth, Avdelningen för för medicinsk strålningsvetenskap, Göteborgs universitet 

Kontakt