Disputationer Disputation: Francesca Lazzeri-Barcelo

2024-05-31 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Eugeniavägen 27

Studies on obesity-related dysregulations in insulin-target tissues: the insulin receptor isoforms and a novel platform for in vivo longitudinal imaging of liver

Opponent 

Pau Sancho-Bru, Associate Professor, Hospital Clìnic of Barcelona

Betygsnämnd

Malin Stephen, Institutionen för Medicin Solna, KI

Niklas Mejhert, Institutionen för Medicin Huddinge, KI

Christiane Peuckert, Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Stockholm Universitet

Huvudhandledare

Noah Moruzzi, MMK

Bihandledare

Barbara Leibiger, MMK

Per-Olof Berggren, MMK