Disputationer Disputation: Francesca Bignami

2020-04-17 10:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Francesca Bignamis disputation fredag den 17 april 2020 kl. 10:00 i Ingehsalen, Tomtebodavägen 18a, Solna. Det går även att delta online via Zoom eller telefon.

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/9970578689

Mötes-ID: 997 057 8689

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ned gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 997 057 8689

Delta via 'One tap mobile'

+46850500828,,9970578689# Sverige
+46850500829,,9970578689# Sverige

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 997 057 8689 när du uppmanas göra det:

+46 8 5050 0828 Sverige
+46 8 5050 0829 Sverige
+46 8 5052 0017 Sverige
+46 850 539 728 Sverige
+46 8 4468 2488 Sverige

Mötes-ID: 997 057 8689

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cmtoTwbSH

Titel

"External collaborations in multinational pharmaceutical companies"

Författare

Francesca Bignami, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Pauline Mattsson, Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen

Bihandledare

Jarno Hoekman, Utrecht University, Copernicus Institute of Sustainable Development, Innovation Studies, Nederländerna

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Finn Valentin, Copenhagen Business School, Department of Strategy and Innovation, Danmark

Betygsnämnd

Mats Engwall, KTH, Industriell ekonomi och organisation

Olof Zaring, Göteborgs universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle

Shai Mulinari, Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Kontakt