Disputationer Disputation: Filip Segerberg

2023-05-26 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg https://ki-se.zoom.us/s/68397761250

Disputation Filip Segerberg, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge med titeln: "Improving NK cell-based immunotherapy of cancer by exploration of migration and inhibitory receptor-ligand interactions."

Fotografi av glad man.
Filip Segerberg, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Louise Larsson

Delta på plats eller online

  • Erna Möllersalen, NEO, Blickagången 16, Huddinge
  • Delta online via Zoom.

Doktorand

Filip Segerberg,Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Titel

Improving NK cell-based immunotherapy of cancer by exploration of migration and inhibitory receptor-ligand interactions.

Huvudhandledare

Docent Mattias Carlsten, HERM, MedH, KI.

Bihandledare

Professor Petter Höglund, HERM, MedH, KI.

Opponent

Professor Dean Anthony Lee, The Ohio State University College of Medicine, Nationwide Children's Hospital, Columbus, OH, USA. 

Betygsnämnd 

  • Professor Fredrik Bergh Thorén, Department of Medical Biochemistry and Cell Biology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  • Professor Marit Inngjerdingen, Department of Pharmacology, University of Oslo.
  • Professor Hans Hägglund, Department of Medical Sciences, Uppsala Universitey.

 

Kontakt

Filip Segerberg Anknuten till Forskning