Disputationer Disputation: Filbert Francis

2023-05-05 9:00 Add to iCal
Campus Solna Sal David, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom

Välkommen till Filbert Francis disputation.

Avhandlingens titel: Risk factors of road traffic injuries among motorcyclists in Dar es Salaam, Tanzania

Huvudhandledare
Marie Hasselberg, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Jette Möller, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Dr. Candida Moshiro, Department of Epidemiology and Biostatistics, Muhimbili University of Health and Allied Science, Dar es Salaam, Tanzania
Hans-Yngve Berg, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Opponent:
Türker Özkan, Professor, Department of Psychology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Betygskommitté:
Emilie Friberg, docent, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Koustuv Dalal, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Mittuniversitetet
Anna Anund, docent, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Ordförande:
Asli Kulane, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Följ disputationen via Zoom Webinar: https://ki-se.zoom.us/j/61536588528?pwd=ZlcvMnRsb0dpY0tWUzRxNTg2eHB2QT09

Kontakt