Disputationer Disputation: Fanny Sellberg

2019-06-14 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a

Titel: 'Wellbeing and family effect of roux-en-y gastric bypass surgery: results from an observational study and RCT'.

Portrait of Fanny sellberg.
Fanny Sellberg, PRIME Health. Foto: Magnus Bergström.

Opponent

Torsten Olbers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Institutionen för kliniska vetenskaper 

Huvudhandledare

Dr. Daniel Berglind, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Dr. Mikaela Willmer, Högskolan i Gävle, Department of Health and Caring Sciences

Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Betygsnämnd

Patrik Wennberg, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Åsa Tornberg, Lunds universitet,  Institutionen för hälsovetenskaper

Klara Edlund, Uppsala universitet, Institutionen för psykologi