Disputationer Disputation - Fadiea Al-Aieshy

2024-02-23 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh, Norrbacka, S2:02

Monitoring of the oral anticoagulants apixaban and rivaroxaban to optimize individual safety and efficacy

Författare:

Fadiea Al-Aieshy
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Rickard E. Malmström 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent: 

Margareta Holmström 
Linköping University Department of Health, Medicine and Caring Sciences Division of Diagnostics and Specialist Medicine.

Bihandledare:

Mika Skeppholm
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Anton Pohanka
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för Klinisk farmakologi. 

Olof Beck 
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.

Betygsnämnd: 

Jaran Eriksen 
Karolinska Institutet Department of Global Public Health, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset Division of Infectious Diseases/Venhälsan.

Jonas Schwieler 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Pär Hallberg 
Uppsala University Department of Medical Sciences Division of Clinical Pharmacogenomics and Osteoporosis.