Disputationer Disputation Ewoud Ewing

2020-04-24 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM Lecture Hall, L8:00

Titel: The role of epigenetics in Multiple Sclerosis development, progression and treatment

Huvudhandledare

Docent Maja Jagodic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Forskarassistent David Gomez-Cabrero, Department of Navarrabiomed, Universidad publica de Navarra

Professor Lou Brundin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Universitetslektor Colm Nestor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Docent Carsten Daub, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet

Professor Marianne Schultzberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Docent Åsa Johansson, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet

Delta via Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/65290824512

Kontakt

Ewoud Ewing Anknuten till Forskning