Disputationer Disputation Eva Hesselmark

2019-06-14 9:00 Add to iCal
Annan Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10

Titel:

Pediatric acute neuropsychiatric syndrome – diagnosis, biomarkers and treatment

Huvudhandledare:

Professor Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Bihandledare:

Dr. Gustav Nilsonne, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Docent Mats Persson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Docent Ronny Wickström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa,  Karolinska Institutet

Adjungerad professor Kent Nilsson, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet

Docent Tord Ivarsson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

 

Kontakt

Eva Hesselmark Postdoktorala studier