Disputationer Disputation: Eva Åndell Jason - Unprovoked Seizures in Children: Incidence, Neurodevelopmental Comorbidities and Treatment

2019-11-29 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Skandiasalen, G:a Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Huvudhandledare:

Docent Kristina Tedroff, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Avdelningen för neuropediatrik

 

Bihandledare:

Docent Sofia Carlsson, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Professor Torbjörn Tomson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Docent Per Åmark, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

 

Fakultetsopponent:

Professor Emeritus Matti Sillanpää, Turku University, Department of Clinical Medicine, Child Neurology and General Practice

 

Betygsnämnd:

Docent Erik Eklund, Skånes universitetssjukhus, Lund, Institutionen för kliniska vetenskaper, Epilepsicentrum

Docent Eva Serlachius, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Docent Ronny Wickström, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Avdelningen för neuropediatrik