Disputationer Disputation: Erika Saliba Gustafsson

2020-03-02 13:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel på avhandlingen: 'General practitioners' antibiotic prescribing practices in Malta: understanding drivers to inform the implementation of a social marketing behaviour change intervention'.

Studio portrait of Erika Saliba Gustafsson
Erika Saliba Gustafsson. Foto: Bildmakarna.

Opponent

Dr Jan Hasselström, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare

Professor Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Bihandledare

Dr Senia Rosales-Klintz, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Disease Programmes Unit

Professor Michael A Borg, University of Malta, Faculty of Medicine and Surgery

Dr Anna Nyberg, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Betygsnämnd

Professor Katarina Hjelm Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Associate Professor Barbara Albiger, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Scientific Methods and Standards Unit

Professor Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Erika Saliba Gustafsson Anknuten till Forskning