Disputationer Disputation: Erik Sachs

2024-06-05 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Klareskog, NBU1:02, Gävlegatan 55

Surgical Treatment of Lung Cancer

Opponent

René Horsleben Petersen, Professor, Köpenhams Universitet

Betygsnämnd

Karin Ekström Smedby, Institutionen för Medicin Solna, KI

Gunnar Wagenius, Institutionen för onkologi och patologi, KI

Rickard Lindblom, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare

Ulrik Sartipy, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI

Bihandledare

Veronica Jackson,  Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI