Disputationer Disputation: Erica Rothlind

2020-12-15 13:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom och Inghesalen i Widerströmska huset, Solna

Välkommen till Erica Rothlinds disputation tisdagen den 15 december 2020 i Inghesalen Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18.

På grund av pandemin rekommenderas närvaro via Zoom. Du är välkommen att ansluta från kl. 12:45.

Anslut via Zoom

Använd Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Mötes-ID: 659 9607 2542

Lösenkod: 957740

Titel

"Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care."

Författare

Erica Rothlind, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Hans Thulesius, Lunds universitet och Linnéuniversitetet

Huvudhandledare

Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Uno Fors, Stockholms Universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Helena Salminen, Karolinska Institutet, Institutionen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Per Wändell, Karolinska Institutet, Institutionen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Betygsnämnd

Monica Löfvander, Uppsala universitet

Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

Max Scheja, Stockholms universitet

Ordförande

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontakt

Erica Rothlind Anknuten till Undervisning/handledning