Disputationer Disputation Emma Veldman

2021-02-12 14:00 Add to iCal
Online Zoom och Inghesalen, Widerströmska huset

Titel: In vivo and in vitro studies of the serotonin 1B receptor in relation to major depressive disorder and treatment with ketamine.

Huvudhandledare

Dr. Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Dr. Andrea Varrone, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Marie Svedberg, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophia Hemmet Högskola

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Dr. Rupert Lanzenberger, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University Vienna

Betygsnämnd

Professor Mathias Hallberg, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Julie Price, Department of Radiology, Harvard Medical School

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/68622357065

Mötes ID: 686 2235 7065

Lösenkod: 217020

Kontakt

Emma Veldman