Disputationer Disputation Emma Sandgren

2021-03-18 9:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hus 18, plan 5, (målpunkt J) Föreläsningssal Venen samt via Zoom

Clinical aspects of device-detected arrhythmias

Huvudhandledare:

Johan Engdahl, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:

Nils Edvardsson, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:

Artur Fedorowski, docent, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Betygsnämnd:

Mats Jensen-Urstad, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Maria Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Holmqvist, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

ZOOM:

 https://ki-se.zoom.us/j/63821921107

 

Kontakt

Johan Engdahl Anknuten till Forskning