Disputationer Disputation: Emma Hjalmarsson

2023-06-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Skandiasalen, 1:a våningen, Hus Q1, Karolinska vägen 37A

Titel: "Frame Running - Enabling Health Improvements through Physical Exercise in Individuals with Cerebral Palsy"

Huvudhandledare

Ferdinand von Walden, Biträdande lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), avdelningen för neuropediatrik

Bihandledare

Eva Pontén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), avdelningen för neuropediatrik 

Helene Alexanderson, docent, Karolinska Institutet, Medicin Solna (MedS), avdelningen för reumatologi

Rodrigo Fernandez-Gonzalo, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi

Opponent

Diane Damiano, Professor, Senior Investigator,  Intramural Research Program (IRP), the internal research program of the National Institutes of Health (NIH), U.S.A., Rehabilitation Medicine Department 

Betygsnämnd

Elisabet Rodby Bousquet, docent, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper. Centre for Clinical Research, Uppsala universitet

Per Åstrand, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), avdelningen för neuropediatrik 

Åsa Tornberg, docent, Lunds universitet, Institutionen för barns och familjers hälsa, avdelningen för hälsovetenskaper