Disputationer Disputation: Emma Hasselgren

2024-06-14 9:00 Add to iCal
Hybrid Plats: Torsten Gordh Auditorium S2:02 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Online: Anslut till eventet

Local anaesthetics, fluid balance and perioperative outcomes in surgery for advanced ovarian cancer

Huvudhandledare

Docent Sahar Salehi
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Med Dr Håkan Björne
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi Karolinska Institutet

Docent Henrik Falconer
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa Karolinska Institutet

 

Opponent

Professor Peter Bentzer
Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet

 

Betygsnämnd

Docent Sophie Lindgren

Institutionen för Kliniska Vetenskaper Göteborgs Universitet

Docent Markus Castegren
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik, Karolinska Institutet

Professor Christer Borgfeldt
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper Linköpings Universitet

Kontakt

Sahar Salehi Anknuten till Forskning;Biträdande Lektor