Disputationer Disputation: Emma Granström

2021-03-11 9:30 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom och Inghesalen i Widerströmska huset, Solna

Välkommen till Emma Granström disputation torsdagen den 11 mars 2021 i Inghesalen Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 och via Zoom.
På grund av pandemin rekommenderas närvaro via Zoom.

Anslut via Zoom

Skicka ett mail till Emma Granström för att få Zoomlänken.

Titel

"From patient to person – Perspectives on the role of quality data, patient experience and patient involvement in the improvement of chronic care."

Författare

Emma Granström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Eric Carlström, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner

Huvudhandledare

Monica Nyström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Mats Brommels, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Johan Hansson, Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Helena Hvitfeldt, Norrtälje Sjukhus, FoUU

Betygsnämnd

Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Lars Wallin, Högskolan Dalarna, Forskningscentrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet

Ulrika Winblad, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Ordförande

Mia von Knorring, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontakt

Emma Granström Anknuten till Forskning