Disputationer Disputation: Emma Cedstrand

2023-01-27 9:15 Add to iCal
Annan Tor, Solnavägen 4, plan 10 och via Zoom

Titel: Evaluating occupational health interventions: Design, Implementation and, Effects

Huvudhandledare:

Gun Johansson, PhD, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Anna Nyberg, associate professor, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University

Theo Bodin, associate professor, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Opponent: 

Ulrica von Thiele Schwarz, professor, School of Health, care and social welfare, Mälardalen University & Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Eric Berntson, professor, Department of Leadership and Command & Control, Swedish Defence University

Marit Christensen, associate professor, Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Gunnar Bergström, professor, Akademin för hälsa och arbetsliv, Gävle Högskola & Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/61016073351

 

Välkommen!

 

 

Kontakt

Emma Cedstrand Anknuten till Forskning;Forskningsspecialist